Διαθέσιμη σε διαστάσεις:

20Χ20  2

25Χ25   2,20

30Χ30   2,30

ΚΑΜΙΝΑΔΑ ΧΤΙΣΤΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

2,00 €Τιμή